Úvodní slovo majitele firmy

        Do roku 1995 jsem provozoval truhlářské práce, v tomto roce jsem se rozhodl změnit hlavní orientaci firmy na dodávky prací v oboru dopravních a zemních staveb.

        Vybavení a strojní zařízení celé firmy umožňuje práce v celé rozsáhlé oblasti podnikání v oboru zemních prací. Přiložená fotodokumentace ilustruje široké možnosti naší firmy.

        V současné době máme v provozu i vlastní kamenolom v Ludvíkovicích, včetně zařízení na drcení a třídění kamene a suti. Díky tomuto zařízení získáváme bezkonkurenčně levný materiál na opravy a budování cest, parkovacích ploch a jiné zemní práce.

        Díky serióznímu a odpovědnému jednání všech pracovníků, nejvyšší možné kvalitě provedené práce a výhodným cenovým nabídkám byly realizovány významné zakázky nejen v okrese Děčín, ale po celém území Ústeckého kraje.

 

Milan Hrdý